Antagningsseminarier

Antagningsseminarium till forskarutbildningen

2013-05-2313:00 till 2018-12-1620:29 Sal Halldin, plan 0, KI SÖS

Helena Jonsson Rolandsdotter vo Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Projekttitel

Crohns sjukdom och Ulcerös Kolit hos barn och ungdomar, remissions och underhållsbehandling ur immunologiska aspekter.

Handledare

MD, Adj. professor Yigael Finkel, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

MD, PhD Ulrika Fagerberg, Karolinska Institutet, Inst. för kvinnors och barns hälsa/Centrum för klinisk forskning, Västerås.

MD, PhD Michael Eberhardson, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Professor Ola Winqvist, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Solna

Martin Larsson, vo Internmedicin

Projekttitel

Incretin effects on ischemic stroke

Handledare

MD, PhD David Nathanson, Karolinska Institutet, för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

PhD Cesare Patrone, Karolinska Institutet, för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Docent Mia von Euler, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

PhD Vladimer Darsalia, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.