Antagningsseminarier

Antagningsmöte till forskarutbildningen

2013-11-2014:45 till 2018-12-1717:31 Rolf Luft Centrum, L1:03, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Jakob Skov

"Epidemiological studies on comorbidy and heritability in Addison's disease"

Förhandsgranskare: Lisa Juntti Berggren/Richard Ljung/Claes-Göran Östenson/Jan van der Linden/Ida Nilsson/Karin Åvall/Vasilios Zachariadis/Maria Westin

Goran Abdula

"T1-mapping cardiac magnetic resonance in myocardial disease"

Förhandsgranskare: Sophie Bensing/Catharina Lavebratt/Peter Gustavsson/Petra de Verdier/Jenny Björkqvist/Anders Elliot Hanson/Karin Luttropp