Föreläsningar och seminarier

404 CHINESISKA DROGER

2013-05-1618:00 till 2018-12-1711:21 HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET, Haga Tingshus, Annerovägen 12, Solna

Bland Apotekarsocietetens bokrariteter finns ett manuskript i två volymer från 1700-talet med beskrivning av 404 kinesiska droger. Förteckningen över växterna är förmodligen gjord vid Svenska Ost-Indiska Compagniets handelsstation i Kanton i Kina. Växternas namn är skrivna med kinesiska tecken och med svenska namnen fonetiskt återgivna bredvid.

BJÖRN LINDEKE, prof. em. i läkemedelskemi och ordf. i Farmacihistoriska Sällskapet, har ägnat ingående studier åt detta manuskript och spårat upp dessa droger i Sverige och berättar här om Gin-Seng och andra stärkande medikamenter.

Samtidigt visas ett album med 179 kinesiska originalmålningar av medicinalväxter ämnat som present att skickas till Kejsar Napoleon. Det franska skeppet på sjöresan från Kina blev emellertid kapat, men albumet dök upp i kvarlåtenskapen efter en marinofficer som seglat i Ostindien och inköpt för en ringa penning av 50 Rdr av amiralitetsläkaren C.U.T Westring i Karlskorna, som skattade sig lycklig att få förära denna raritet till sin lärare Anders Johan Hagströmer och Kongl. Carolinska Institutets Bibliothek.

Inträde 100 kronor kontant

Förfriskningar serveras