NyheterUtbildning

Höstens kurser inom MOOC klara

Publicerat 2014-02-11 14:40. Uppdaterat 2014-05-16 13:45This page in English

Hösten 2014 kommer KI att ge sina första fyra kurser inom MOOC – Massive Open Online Courses. Nu är det klart vilka de blir.

De nya nätbaserade utbildningarna MOOC möjliggörs genom ett samarbete med det internationella utbildningskonsortiet edX, en universitetsgemensam plattform som startats av Harvard University och MIT, Massachusetts Institute of Technology.

 

Till hösten startar Karolinska Institutet fyra MOOCs som redan går att söka:

”Behavioral Medicine: A Key to Better Health”

I kursen studeras olika beteenden och hur de kan påverkas i positiv riktning. Den vänder sig till alla som vill skaffa sig effektiva verktyg för att kunna åstadkomma beteendeförändringar. 

”Explore statistics with R”

”R” är ett open source-verktyg som används för att göra olika statistiska analyser och bearbetningar. I kursen läser deltagarna statistik men de får även lära sig att använda verktyget ”R”, vilket möjliggör professionellt statistiskt arbete.

”Pragmatic randomized controlled trials”

Kursen ger förutsättningar att på egen hand bedriva, utvärdera och kvalitetssäkra randomiserade studier. Den är kompetensutvecklande och leder till att deltagarna själva kan designa och genomföra studier.

”An introduction to Global Health”

Kursen vänder sig till den som vill studera och få ökad kunskap i globala hälsofrågor och utmaningar. Professor Hans Rosling, världsberömd föreläsare inom global hälsa, gästföreläser ett antal gånger under kursens gång.

Länkar

Kurs