Gemensamma symposier ska stärka samarbetet mellan Singapore och Sverige

Publicerat 2012-09-12 00:00. Uppdaterat 2013-11-26 10:32

[PRESSMEDDELANDE 2012-09-12] Två symposier om medicinsk forskning hålls i Singapore den 12-14 september. I programmen ingår presentationer av de senaste rönen inom mikrobforskning, inom forskning kring metabola processer och regenerativ medicin, såväl som sammanställningar över ny cancerforskning. Symposierna ska bidra till att stärka det existerande samarbetet inom medicinsk forskning och utbildning, mellan olika forskningscentra i Singapore och Karolinska Institutet.

Arrangörerna välkomnar media att närvara under symposierna, och kommer att erbjuda journalisterna möjligheter att träffa och intervjua talarna.

Programmet under det första symposiet, Mikrobforskning & metabolisk forskning möter regenerativ medicin har satts samman i samarbete mellan the Nanyang Technological University (NTU), A*STAR (Agency for science, technology and research in Singapore), och Karolinska Institutet. Arrangörerna hoppas att studenter, postdoktorander, forskare och sjukvårdspersonal med intresse för de diskuterade ämnena kommer att besöka konferensen.

- De inbjudna talarna kommer presentera de senaste nyheterna inom forskningsområden med stor betydelse för Singapores forskningscentra, såväl som för oss på Karolinska Institutet, säger Sven Pettersson, professor vid Karolinska Institutet och NTU.

- Värd-mikrobinteraktioner, metabolism, och regenerativ medicin tillhör några av de mest forskningsintensiva områdena för tillfället, och har en avgörande betydelse för den offentliga sjukvården i Singapore. Samarbetet mellan Singapore och Sverige har redan visat sig vara väldigt fruktbart, och har resulterat i ett framgångsrikt studentutbytesprogram, och i ett antal vetenskapliga avhandlingar i några av världens ledande medicinska publikationer, säger Sven Pettersson.

Det andra gemensamma symposiet i Singapore fokuserar på nya forskningsrön inom cancerforskningen, däribland cancerformer vilka är vanligt förekommande i Asien, till exempel magcancer. Eftersom konferensen arrangeras i samarbete mellan Karolinska Institutet och The Cancer Science Institute of Singapore (CSI) vid National University of Singapore (NUS), kommer talarna att diskutera kring forskning om nya mekanismer som styr cancertillväxt och möjligheterna att kunna använda de nya rönen inom framtida cancerbehandling. Ett specifikt fokusområde är tillämpningen av spjutspetsforskningen inom genomik för att lösa problem inom cancermedicin.

- En sammankomst av detta slag är ett lämpligt tillfälle att implementera nya samarbetsåtgärder inom cancerforskning säger Lorenz Poellinger, professor vid Karolinska Institutet och NUS.

Karolinska Institutet vid studentmässa i Singapore

I Singapore denna vecka kommer Karolinska Institutet även att presentera nya möjligheter för studenter i Singapore att bedriva studier och få sin akademiska examen i Sverige. Detaljer gällande dessa karriärmöjligheter kommer att presenteras vid denna studentmässa, som arrangeras av EU-delegationen i Singapore, lördag den 15 september på Hilton Hotel i Singapore.

Masterprogram för internationella studenter

Karolinska Institutet erbjuder sex masterprogram inom medicin och livsvetenskap med undervisning på engelska och med ett internationellt fokus.

För mer information, kontakta: