Fyra ledamöter åter utsedda till KI:s styrelse av regeringen

Publicerat 2017-04-06 16:13. Uppdaterat 2017-04-07 08:36

Regeringen har idag beslutat att förordna fyra ledamöter till KI:s styrelse, konsistoriet, för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020.

Ledamöterna är:

  • Verkställande direktören Sofia Heidenberg
  • Justitierådet Marianne Lundius
  • F. verkställande direktören Jonas Milton
  • F. rektorn Lisa Sennerby Forsse

De fyra ledamöterna sitter i styrelsen sedan tidigare. En ny nomineringsomgång genomfördes dock därför att regeringen förändrade processen för att utse styrelseledamöter för universitets- och högskolestyrelser.

Länkar

OrganisationStyrelse