Forskningssamarbete får rekorddonation

Publicerat 2011-06-21 00:00. Uppdaterat 2013-11-26 10:27

Kungliga Tekniska högskolan har från Kerstin och Rune Jonasson mottagit en donation om 70 miljoner kronor, en av de större privata donationerna i KTHs historia. Pengarna ska i första hand gå till att köpa in medicinsk utrustning för att förbättra samarbetet inom medicinteknik mellan KTH, Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset. I andra hand ska pengarna även gå till att rekrytera spetskompetens på området.