NyheterPå campus

Forskning och innovation temat när Kinas minister för vetenskap och teknologi besökte KI

Publicerat 2017-09-01 10:23. Uppdaterat 2017-09-01 15:18This page in English
KI visit by China’s Minister of Science and Technology, Mr. Wan Gang and his delegation. Photo: Stefan Zimmerman
KI besöks av Kinas minister för vetenskap och teknologi, Wan Gang och hans delegation.KI visit by China’s Minister of Science and Technology, Mr. Wan Gang and his delegation. Photo: Stefan Zimmerman 

Wan Gang, Kinas minister för vetenskap och teknologi, besökte tillsammans med sin delegation Karolinska Institutet torsdagen den 31 augusti 2017 för en presentation av kinesisk forskning och innovation, samt en diskussion om hur man främjar internationellt samarbete.

Efter presentationen följde en diskussion med forskare från KI, KTH, Lunds universitet och Uppsala universitet samt representanter från Utbildningsdepartementet och den svenska ambassaden i Peking.

Diskussionen leddes av Maria Masucci, vicerektor för internationella frågor vid Karolinska Institutet. Den behandlade viktiga frågor om kinesisk-svenskt samarbete, inklusive reformen av Kinas hälsovårdssystem och behovet av att främja synergieffekter mellan forskning och innovation för att förbättra livskvaliteten och hälsovårdstandarden.

Mötet avslutades med en lunch som KI:s rektor Ole Petter Ottersen stod värd för.

Länkar

Hälso- och sjukvårdInnovationInternationelltSamverkan