Förordnande av dekaner och prodekaner för Karolinska Institutets interna verksamhetsstyrelser

Publicerat 2011-10-04 00:00. Uppdaterat 2013-11-26 10:27

Efter det rådgivande valet av dekaner och prodekaner till styrelserna för utbildning, forskarutbildning och forskning överlämnades resultatet till rektor Harriet Wallberg-Henriksson. Utifrån valresultatet och efter samtal med kandidaterna har rektor beslutat följande:

Styrelsen för forskning

Till dekanus för forskning och tillika ordförande i styrelsen för forskning utses professor Martin Ingvar.

Till prodekanus för forskning och tillika vice ordförande i styrelsen för forskning utses professor Mats Wahlgren.

Styrelsen för forskarutbildning

Till dekanus för forskarutbildning och tillika ordförande i styrelsen för forskarutbildning utses professor Anders Gustafsson.

Till prodekanus för forskarutbildning och tillika vice ordförande i styrelsen för forskarutbildning utses professor Marianne Schultzberg.

Styrelsen för utbildning

Till dekanus för utbildning och tillika ordförande i styrelsen för utbildning utses professor Jan-Olov Höög.

Till prodekanus för utbildning och tillika vice ordförande i styrelsen för utbildning utses professor Jan Ygge.

Kontaktperson