NyheterForskning

Flest projektbidrag till KI i Fortes utlysning för 2016

Publicerat 2016-10-05 09:20. Uppdaterat 2016-10-05 13:46

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har beviljat 272 miljoner kronor till sökande i 2016 års öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdoc-bidrag. Karolinska Institutet fick 26 beviljade projektbidrag, flest av alla lärosäten, varav 2 juniorforskarbidrag samt 2 postdoc-bidrag. Totalt inkom 1 205 ansökningar, varav 96 beviljades medel.

– Bedömningsgrupperna har prioriterat ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans för Fortes områden, säger Peter Allebeck, huvudsekreterare Forte i ett pressmeddelande.

– På grund av det höga söktrycket krävs mycket hög vetenskaplig kvalitet för att ett projekt ska kunna beviljas. De som beviljats har genomgående stor betydelse för viktiga samhällsfrågor, säger han.

Länkar

Finansiering