NyheterForskning

Fem unga KI-forskare får SSMF:s stora anslag för 2016

Publicerat 2017-01-27 08:34. Uppdaterat 2017-01-31 10:50This page in English

Fem forskare vid Karolinska Institutet tilldelas Svenska sällskapet för medicinsk forsknings (SSMF) fyraåriga etableringsanslag på hel- eller halvtid. Som mest är anslagen på 6,8 miljoner kronor var.

SSMF:s utlyser årligen ett etableringsstöd för att ge yngre, lovande forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare. När mottagarna av 2016 års stora anslag nu tillkännagetts står det klart att KI kammar hem hela fem av åtta anslag. Dessa är:

Daniel Andersson, institutionen för fysiologi och farmakologi, ska kartlägga kopplingen mellan ledgångsreumatism och hjärtsvikt.

Christofer Juhlin, institutionen för onkologi och patologi, ska genom genetisk kartläggning identifiera markörer för elakartad sköldkörtelcancer.

Brent Page, institutionen för biokemi och biofysik, utvecklar nya metoder för att studera interaktionen mellan cancerläkemedel och deras cellulära målproteiner.

Sophie Petropoulos, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, vill förbättra utfallet vid provrörsbefruktningar genom att studera hur behandling med glukokortikoider påverkar fosterutvecklingen.

Jakob Wikström, institutionen för medicin, kommer att undersöka mitokondriernas roll i sårläkningsprocessen. 

Text: Stina Moritz

Länkar

Anslag