Fakturaadress vid KI

Publicerat 2008-11-18 00:00. Uppdaterat 2017-04-18 12:09

Enligt regeringsbeslut från december 2006 skall alla statliga myndigheter senast den 1 juli 2008 ha infört elektronisk fakturahantering (EFH). Detta har påverkat KIs rutiner för beställningar och inköp på följande sätt:

  • Karolinska Institutet har infört en gemensam adress för alla inkommande fakturor
  • En personlig referens skall alltid uppges vid varje beställning alternativt inköp

Fakturaadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Referenskod (ange)
Box 23 109
104 35 Stockholm

Vid beställning eller inköp måste alltid en personlig referens anges enligt ZZIIAAAAAA där ZZ är referensidentifiering, II är institutionsbeteckning och AAAAAA är personligt KI-ID. Referensen ska i första hand anges i fältet "Er referens".