Exploderande fält fascinerar

På senare år har en rad nya funktioner identifierats för RNA vars forskningsfält exploderat, enligt Gonçalo Castelo-Branco, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Tre frågor till Gonçalo Castelo-Branco:

Vad är RNA?

- Det är en av tre slags stora molekyler i cellen. De andra två är DNA och protein.

Vilka RNA-typer är viktigast och vad gör de?

- Det finns idag ett dussin olika beskrivna typer. Den mest välstuderade är messenger RNA, mRNA, som fungerar som en mall vid bildningen av nya proteiner från DNA-koden. Övriga typer av RNA kodar inte för proteiner och kallas därför för ickekodande. Flera av dem, som till exempel mikroRNA, har upptäckts mer nyligen och reglerar hur mRNA bildas, används och bryts ned. Alla typer av RNA är oumbärliga för cellens funktion.

Nyligen anordnades en heldagskonferens om RNA på Karolinska Institutet och RNAforskare har en egen klubb. Vad är det som fascinerar så med RNA?

- Cellens olika funktioner har tidigare tillskrivits proteinerna, och de delar av genomet som inte ger upphov till mRNA och proteiner har kallats för "skräp-DNA". Idag vet vi att detta DNA kan ge upphov till icke-kodande RNA som kan ha samma grundläggande betydelse för cellens funktion som proteinerna. Trots en konstant ström av nya och oväntade upptäckter inom fältet de senaste 5-10 åren, så vet vi fortfarande väldigt lite om dessa molekylers exakta funktion. Att ta reda på mer kan fördjupa vår förståelse för utveckling, åldrande och sjukdom och kan i framtiden förhoppningsvis bidra till nya behandlingar.

Se film som förklarar vad RNA är

 

Text Cecilia Odlind, artikeln är tidigare publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 4 2013

Cell- och molekylärbiologi