NyheterUtbildning

Ewa Ehrenborg är vicedekan för samverkan med SLL

Publicerat 2018-02-14 15:45. Uppdaterat 2018-11-22 13:24This page in English

Professor Ewa Ehrenborg har utsetts till ny vicedekan för samverkan med Stockholms läns landsting, SLL, med särskilt fokus på utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset.

Det pågår stora förändringar inom hälso-och sjukvården i Stockholm, som påverkar KI:s verksamhet. Karolinska universitetssjukhuset omorganiseras till en ny verksamhetsmodell och en stor del av öppenvårdsverksamheten flyttar ut från sjukhuset.

För att säkerställa att det går att bedriva en utbildning av hög kvalitet vid Karolinska universitetssjukhuset har KI sedan 2017 en vicedekan för samverkan med SLL, med fokus på utbildning. Uppdraget går under 2018 till Ewa Ehrenborg, professor i molekylär kardiovaskulär medicin vid institutionen för medicin Solna.

– Det uppdrag jag nu fått är mycket viktigt, inte minst mot bakgrund av den konsekvensanalys av Karolinska universitetssjukhusets förändrade verksamhetsinnehåll som gjordes under min företrädare Carl-Fredrik Wahlgrens tid, säger Ewa Ehrenborg.

Konsekvensanalysen visade att det behövs åtgärder för att framför allt läkarstudenter ska kunna uppnå vissa lärande- och examensmål. Det finns nu en överenskommelse med konkreta lösningar om hur detta ska gå till. Ewa Ehrenborg kommer att lägga kraft på att följa upp detta.

– Mycket av vården flyttas ut och studenterna behöver finnas på bland annat närakuter och akademiska specialistcentrum för att möta patienter med vanliga och akuta tillstånd för att självständigt kunna diagnosticera och behandla dessa.

Ewa Ehrenborg ska följa upp att undervisningen har de förutsättningar som behövs för att hålla kvalitetsmåttet. Detta sker i nära samarbete med bland annat verksamheterna på Karolinska Universitetssjukhuset.
– Sjukhusets nya koncept ger också helt nya möjligheter till lärande som vi vill att våra studenter ska få ta del av.

Ewa Ehrenborg tilldelades 2017 KI:s pedagogiska pris, för att ha utvecklat interprofessionellt lärande och studentaktiverande undervisning med stark forskningsanknytning.

I uppdraget som vicedekan ingår även att säkerställa att det finns lärandemiljöer där studenter inom olika yrken får lära av varandra och tillsammans, samt kliniska träningsmiljöer.

Professor Annika Östman Wernerson

Uppdraget som vicedekan är en tidsbegränsad halvtidstjänst under 2018. Ewa Ehrenborg rapporterar till KI:s dekan för utbildning, Annika Östman Wernerson.

– Ewa Ehrenborg är läkare och forskare med ett stort kontaktnät inom utbildning.

– Hon har under ett flertal år haft uppdrag som föreståndare och samordnare för Centrum för kliniskt utbildning där hon arbetat hårt för att höja kvaliteten på verksamhetsintegrerat lärande (VIL) på våra program. Hon är därför mycket lämpad för det viktiga uppdraget som vicedekan för samverkan, säger Annika Östman Wernerson.

Text: Ann Patmalnieks 

Länkar

Hälso- och sjukvårdHälso- och sjukvårdsorganisationSamverkanStyrelse