Beslut om Paolo Macchiarinis anställning vid Karolinska Institutet

Publicerat 2016-02-04 14:05. Uppdaterat 2016-05-09 13:23This page in English

Karolinska Institutets rektor har idag fattat beslut att forskaren Paolo Macchiarinis anställning inte ska förlängas när den upphör.

Prefekten på den institution som Macchiarini tillhör har fått rektors uppdrag att under tiden fram till den 30 november 2016 se till att hans arbetsid används till att avveckla den forskning han bedrivit vid KI. Prefekten ska även ansvara för att hans forskargrupp avvecklas.

Granskning