Backade celler för hjärnforskningen framåt

Precis som ett tåg kan backa, växla spår och fortsätta i en ny riktning kan cellers utveckling styras om som forskarna vill. Nu används omprogrammerade celler för att studera hjärnans sjukdomar.

Sedan några år tillbaka kan forskare få celler att byta spår i utvecklingen. Tekniken bakom så kallade inducerade pluripotenta stamceller (iPS) presenterades av japanska forskare år 2006 och börjar nu få fäste i forskningsvärlden.

Anna Falk, forskare vid institutionen för neurovetenskap, använder tekniken för att studera sjukdomar och utvecklingsstörningar i hjärnan. Hjärnceller från patienter är näst intill omöjliga att få tag på. Därför skapar hon dem själv genom att i laboratoriet omvandla patienters hudceller till stamceller, och sedan vidare till nervceller. Dessa nervceller har samma DNA och mutationer som patienternas vanliga nervceller.

– Från ett enda pyttelitet hudprov kan vi få fram ett obegränsat antal celler som är relevanta för den sjukdom vi vill studera. Med rätt metoder går det att omvandla iPS-celler till vilken cell som helst i hela kroppen, säger Anna Falk.

Andra användningsområden är forskning kring läkemedelseffekter på olika celltyper och grundforskning om stamceller, som också är svåra att få tag på men som nu alltså kan skapas genom omprogrammering av vanliga celler. I framtiden hägrar möjligheten att transplantera omprogrammerade celler vid olika sjukdomar, till exempel diabetes och Parkinsons sjukdom.

Anna Falk är också föreståndare för en ny facilitet som ska hjälpa forskare vid Karolinska Institutet att omprogrammera celler till sin forskning.

– Omprogrammering av celler öppnar fantastiska möjligheter men är också resurskrävande. Det tar fyra månader att omvandla en hudcell till en stamcell, sen tar det tre månader att mogna fram den cell man vill studera, säger hon.

Text: Ola Danielsson. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 3 2012

NeurovetenskapStamceller