NyheterForskning

15 miljoner i projektanslag från Familjen Erling-Perssons stiftelse

Publicerat 2017-10-20 13:40. Uppdaterat 2017-10-20 14:03This page in English

Två forskare vid Karolinska Institutet får sammanlagt 15 miljoner kronor i projektanslag från Familjen Erling-Perssons stiftelse. Finansieringen delas ut över en treårsperiod.

I sitt stöd till forskning prioriterar Familjen Erling-Perssons stiftelse projekt med fokus på vård och hälsa. Forskningen ska gärna vara patientnära och tillämpningsinriktad och bygga på tvärvetenskapligt samarbete.

De två projekt som nu får anslag avser forskning inom områdena reumatism/immunologi respektive patientnära digitala verktyg för diagnostik.

Bild på Rikard HolmdahlProjekt: Utveckla ett vaccin mot reumatoid artrit
Forskningsledare: Rikard Holmdahl, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Anslag: 9 miljoner kronor
Mer om Rikard Holmdahls forskning

Projekt: Patientnära diagnostik av cancer och infektionssjukdomar med mobil digital mikroskopi och artificiell intelligens
Forskningsledare: Johan Lundin, gästprofessor vid institutionen för folkhälsovetenskap
Anslag: 6 miljoner kronor

Länkar

AnslagFinansiering