100 miljoner i donation till Karolinska Institutets medicinska forskning

Publicerat 2010-08-27 00:00. Uppdaterat 2013-11-26 10:22

[PRESSMEDDELANDE 2010-08-27]Karolinska Institutet har från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser mottagit en donation på 100 miljoner kronor. Donationen möjliggör inrättandet av fyra professurer inom strategiskt viktiga områden i medicinsk forskning.

Med en växande andel äldre i befolkningen och med ett ökande antal livsstilsrelaterade sjukdomar har hälso- och sjukvårdens behov kommit att ändra karaktär. Därmed ställs också helt nya krav på hur den medicinska forskningen ska organiseras för att kunna svara upp mot vårdens framtida behov.

- För att forskningen ska hålla jämna steg med sjukvårdens efterfrågan krävs såväl storskalighet som spets, säger professor Harriet Wallberg-Henriksson, rektor. Inte minst behöver vi starka forskningsledare, vilket den generösa donationen från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser nu gett oss resurser att attrahera.

Av de fyra nya Söderbergska professurerna vid Karolinska Institutet kommer den Söderbergska Jubileumsprofessuren i medicinsk forskning att inriktas mot storskalig biomedicinsk forskning. Med hemvist vid det nyligen invigda Science for Life Laboratory på Karolinska Institutets campus i Solna kommer professuren att få en strategisk roll i utvecklingen av detta nationella biomedicinska forskningscentrum.

- För att bedriva världsledande forskning kring hälsa och livsstilssjukdomar, krävs spetskompetens i hela kedjan från molekyl till patient. För Karolinska Institutet är den Söderbergska Jubileumsprofessuren en avgörande pusselbit i denna kedja. En annan är tre Söderbergsprofessurer i klinisk medicinsk forskning, säger professor Martin Ingvar, dekanus för forskning.

Söderbergsprofessurerna i klinisk medicinsk forskning har ett uttalat fokus på starka forskningsledare inom klinisk forskning.

- Karolinska Institutet har under två sekler haft en unik position inom den svenska medicinska forskningen. Från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser är vi stolta att uppmärksamma universitetets 200 årsjubileum med en gåva som tydligt riktar sig mot forskning för det tredje seklet, säger Tomas Söderberg och Ragnar Söderberg, ordförandena för stiftelserna.

Om donatorn

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades 1960. Under år 2009 anslog stiftelserna totalt 259 miljoner kronor till vetenskapliga och motsvarande ändamål. Av dessa erhöll Karolinska Institutet 58,4 miljoner kronor. Stiftelsernas syfte är att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena ska komma ifråga.

För mer information om Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, se:

Bilder för press och teve:

För ytterligare information, kontakta: