Skip to main content

Vardagsteknikens krav på användarna: en grund för anpassning/utveckling av teknik och stöd

Syftet med forskningen i detta delprojekt är att utveckla ny kunskap om vad som karakteriserar vardagstekniska föremål och tjänster, och hur dessa karakteristika relaterar till förmåga och önskemål hos personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Syftet är vidare att undersöka hur denna kunskap kan användas i förbättringar av t.ex. design och anpassningar, så att tekniken bättre passar brukarna. Mer detaljerad förståelse inom detta område kommer till nytta i design och anpassning av teknik, samt då teknik introduceras till personer med kognitiv funktionsnedsättning.

I detta delprojekt ingår också utvecklingen av en videotelefon som är tillräckligt enkel och intuitiv för att kunna användas av personer med demens, och utvecklingen av KIREUM; KI Rapid Ease of Use Mapping of technology. I övrigt utgår merparten av studierna inom detta delprojekt från den databas vi bygger upp baserat på instrument som mäter förmågan att använda teknik hos personer med och utan kognitiv funktionsnedsättning, och samtidigt ger information om teknikens svårighetsgrad.

Ledare

Medarbetare

Mandana Fallahpour, Ann-Helen Patomella, Brittmari Uppgard, Eva Lindqvist, Stefan Lundberg (KTH), Maria Larsson- Lund (Luleå)

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR), Swedish Brainpower (SBP), Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V), American Alzheimer Association, Stockholms Läns Landsting (ALF), Promobilia, FORTE

Se också följande projekt på CACTUS hemsida: INDUCT