Skip to main content

Utrustning och tjänster

uMOVE core facilitet kommer att erbjuda olika mätmetoder, både objektiva och subjektiva, från tredimensionell rörelseanalys (kinematik, kinetik och elektromyografi) till mer mobila mätmetoder såsom accelerometrar för att mäta rörelse och beteende i relation till kognitiva och emotionella parametrar, i labb, klinik och hemmiljö. uMOVE kommer också att betona patientens egen erfarenhet och uppfattning om rörelse, aktivitet och behandlingar genom patientrapporterademått (PROM).

accelerometer sko

Faciliteten är under uppbyggnad och mer information kommer snart.

Kontakta Erika Franzén för mer information.