NyheterForskning

Utlysning: Finansiering av Core Facilities inom vårdvetenskap 2017-2019

Publicerat 2017-05-19 13:48. Uppdaterat 2017-06-01 14:21This page in English

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) förbereder en utlysning av core facilities (CF) inom vårdvetenskap 2017-2019.

Finansieringen kan ges för upp till tre CF och omfattar totalt 10 miljoner (2-4 miljoner per ansökan) 2017 samt 6 miljoner per år (1-3 miljoner per ansökan) 2018 och 2019.
Har du grunden till en core facility (CF) i vårdvetenskap, kanske till och med utan att veta om det? CF inom vårdvetenskap skulle till exempel kunna tillhandahålla metodkunskap, utrustning och/eller personella resurser inom ett särskilt område. KI har CF inom många olika områden och du kan läsa mera på http://ki.se/en/research/karolinska-institutet-core-facilities

Preliminär tidplan

 • Juni - Utlysning
 • 30 september - Sista ansökningsdag
 • Oktober - Granskning
 • November - Beslut 
 • December - Besked till sökande

Förutsättningar

 • Finansieringen gäller treåriga stöd för uppbyggnad av nya CF inom vårdvetenskap, i ett eller flera av SFO-Vs fyra kärnområden, ’co-creation’, ’self-management’, ’e-health’ och ’biobehavioral health care science’, eller för förändring och vidareutveckling av befintlig core facility vid KI till att omfatta resurser för vårdvetenskaplig forskning. 
 • Fysiska, digitala eller virtuella CF kan erhålla stöd.
 • Långsiktighet, inklusive finansiellt stöd, ska garanteras genom samarbete/samverkan med aktörer såsom privata företag, myndigheter, sjukvårdshuvudmän eller intresseorganisationer.
 • CF ska vara till nytta för flera KI-institutioner och ha koppling till starka forskargrupper och pågående/planerade projekt som kan använda och medfinansiera faciliteterna.
 • Huvudsökande ska ha anställning vid KI. 

Ansökan (på svenska eller engelska) ska innehålla

 • Uppgifter om huvudsökande och medsökande forskare
 • Relevans och tydligt identifierat behov av CF
 • Uppgifter om extern samverkan samt externa aktörers roll i en långsiktig förvaltning och finansiering av CF
 • Noggrann beskrivning av CF, t ex utrustning, lokalisering, tänkta användare, användaravgifter samt principer för tillgänglighet
 • Budget

Utlysningen i sin helhet kommer från slutet av juni att finnas på SFO-Vs hemsida http://ki.se/forskning/strategiska-forskningsomradet-vardvetenskap-sfo-v.

För mera information, kontakta 

Christina H. Opava, direktor SFO-V 
telefon: 08-52488880 
e-post: christina.opava@ki.se 

Länkar

UtlysningVårdvetenskap