Skip to main content

Utbildning neurodegeneration

Forskarutbildning

Forskarutbildning vid Sektionen för neurodegeneration

Forskarutbildning vid sektionen syftar till att ge studenterna de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att bedriva forskning inom neurovetenskap, speciellt med avseende på neurodegenerativa processer och sjukdomar samt behandlingsstrategier. Utbildningen baseras främst på studentens eget forskningsprojekt, vilket kompletteras med kurser och tydligt specificerade kunskapskrav. I normalfallet krävs 4 års heltidsstudier för att kvalificera sig för doktorstitel. Utbildningen följer Karolinska Institutets regler för forskarutbildning och den allmänna studieplanen för forskarutbildning inom ämnet medicinsk vetenskap, vilka återfinns på länken nedan.

Mer information om forskarutbildning.

Det är dessutom obligatoriskt för sektionens forskarstuderande att:

- delta och godkännas i kursen Neurodegenerative Disorders: From Molecule to Treatment (#2629), som ges inom forskarutbildningsprogrammet i Neurosciences. Se länk till kurskatalogen.

- genomföra godkänt kunskapsprov i neurovetenskap baserat på boken Principles of Neuroscience (Eds. ER Kandel, JH Schwartz & TM Jessell, Fourth Edition, McGraw-Hill).

Ansökningar för registrering till forskarstudier vid sektionen bedöms av antagningsnämnden (dvs. ledamöter i forskarutbildningskomittén, FoUK) vid institutionen (NVS). Information om aktuella datum för ansökningar till NVS återfinns på länken nedan.

Kurser som ges vid sektionen

Neurodegenerative Disorders: From Molecule to Treatment, #2629.

Kursens målsättning är att ge studenterna en bred insikt vad gäller såväl kliniska symtom, diagnosticering, behandlingsstrategier som förståelse av de cellulära och molekylära mekanismer som ligger till grund för de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna.

Forskarskola

Forskarskola för kliniker i molekylärmedicin.

Detta forskarutbildningsprogram arrangeras i samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting (SLL). Syftet är att ge forskningsintresserade kliniska läkare en adekvat forskarutbildning, utformad att motsvara behovet av en ökad och förbättrad translationell forskning. Endast kliniker som är anställda vid SLL är behöriga att söka till denna forskarskola.

Mer information om Forskarskola i molekylärmedicin för kliniker.

Kurs för Kinesiska Läkare

Vi har ett samarbet med China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care (CPAM) sedan 2015 och arrangerar en kurs för Kinesiska läkare, denna kurs kommer hållas regelbundet två gånger om året. Det är en avancerad kurs i Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar för kinesiska läkare och forskare. Kursen hålls i maj och september och involverar utöver Karolinska Institutet och den geriatriska universitetskliniken, även flera av länets geriatriska kliniker. Mer information finns här, endast på engelska.