Uppmärksammad studie om patientdelaktighet via app vid behandling av cancer

Publicerat 2017-05-16 09:27. Uppdaterat 2017-05-17 09:21

Forskare på omvårdnad studerar patientdelaktighet via en app vid behandlingen för cancer. Studien är uppmärksammad i USA i Oncology Nurse Advisor, forum för aktuella uppdateringar i vården.

Cancer och onkologiOmvårdnadSjuksköterskeprogrammet