Skip to main content

uMOVE - en core facilitet för studier av människans rörelse

Missing ALT text.
3D rörelseanalys från Motoriklab - Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

uMOVE har i konkurrens erhållit medel från Strategiska forskningsområdet i vårdvetenskap (SFO-V) vid KI för att under 2018 till 2020 bygga upp och driva en core facilitet. Syftet med uMove är att erbjuda forskare, lärare, studenter och kliniker med vårdvetenskapliga frågeställningar en toppmodern plattform för undersökning av rörelse och beteende.

  Missing ALT text.
  Barn och vuxen som bär Actigraph-systemet för mätning av fysisk aktivitet

  Om Core-faciliteten uMOVE

  Core-faciliteten uMOVE är ett samarbete mellan Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), och Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) vid Karolinska institutet, samt verksamheterna Funktion Hälsoprofessioner och Tema Barn och Kvinnosjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

   Missing ALT text.
   Utvärdering av pediatriska fotdeformiteter med pedobarografi

   Utrustning och tjänster

   uMOVE erbjuder olika mätmetoder, både objektiva och subjektiva, från 3D rörelseanalys (kinematik, kinetik och elektromyografi) till mer mobila mätmetoder såsom accelerometrar för att mäta rörelse och beteende i relation till kognitiva och emotionella parametrar, i labb, klinik och hemmiljö.uMOVE utgår från patientens egen erfarenhet och uppfattning om rörelse, aktivitet och behandlingar genom patientrapporterademått (PROM).

   uMOVE erbjuder även olika former av rörelseanalys i kombination med kognitiva och psykologiska mätmetoder vilket gör det möjligt att diagnosticera avvikande rörelsemönster, utvärdera effekten av behandling för motorisk kontroll samt identifiera biomarkörer för sjukdom eller sjukdomsprogression.

    Missing ALT text.
    Mätning av fysisk aktivitet i dagliga livet

    Att använda faciliteten & Priser

    uMOVE tillhandahåller service till användarna på ett transparent sätt, till exempel genom först till kvarn-principen, där vi kan erbjuda service anpassad till de specifika projektens behov och kunskapen hos användarna. Vi erbjuder tjänster såsom stöd vid design av projekt, datainsamling, analys och tolkning samt uthyrning av utrustning och/eller labblokal.

    En första konsultation är alltid kostnadsfri. Ladda ner vårt ansökningsformulär och besök uMoves hemsida för mer information.

    Kontakta uMOVE

    Facility Manager

    David Conradsson

    Lektor, biträdande

    Scientific Director

    Erika Franzén

    Lektor/sjukgymnast

    Labbtekniker i Rörelselabbet K/KI (KBH) 

    Forskningsassistent

    Anna Beling

    Forskningsassistent

    Styrgruppen

    Erika Franzén, Scientific Director

    Eva Broström, Tema Barn och Kvinnosjukvård

    Ann-Christin Eliasson, KBH

    Åsa Dedering, Funktion hälsoprofessioner

    Joanna Kvist, NVS

    Andreas Olsson, CNS

    Yvonne Wengström, adjungerad SFO-V

    Adress

    uMOVE
    Karolinska Institutet
    Institutionen för vårdvetenskap, neurobiologi och samhälle
    Sektionen för fysioterapi
    Alfred Nobels allé 23
    141 83 Huddinge