Socialutskottet besökte Aging Research Center (ARC)

Publicerat 2015-09-27 20:15. Uppdaterat 2015-09-27 20:39This page in English
Socialutskottet besökte Aging Research Center (ARC)

Socialutskottet besökte Aging Research Center (ARC) den 22/9-15.

Tisdagen den 22 september fick Aging Research Center (ARC) besök av socialutskottet.

Laura Fratiglioni, föreståndare för ARC, berättade inledningsvis om verksamheten och organisationen. Sedan höll forskarna och gruppledarna Miia Kivipelto, Johan Fritzell, Kristina Johnell (som även är sektionschef vid ARC) och Martin Lövdén presentationer om sina forskningsområden, aktuella projekt och hur forskningen vid ARC kommer till nytta i samhället.

Läs mer om ARC:s verksamhet här.

AlzheimerDemensEpidemiologiSamhälle