Sexualitet och tankar om fertilitet hos unga som behandlats för barncancer

This page in English

Övergripande syfte

Projektet undersöker sexualitet och tankar om fertilitet hos tonåringar och unga vuxna som har behandlats för cancer i barndomen. 

Projektbeskrivning

Erfarenheter av sex och tankar om intima relationer och att i framtiden ha egna barn studeras hos unga personer (16-25 år) som har behandlats för cancer i barndomen. Vi har genomfört 39 webbaserade fokusgrupper med sammanlagt 133 personer samt 19 individuella intervjuer. Transkriberade texter har analyserats med innehållsanalys och fenomenografi. 

Projektledare

Lena Wettergren

Medarbetare 

Gabriela Armuand

Lars E Eriksson

Anna Jervaeus

Claudia Lampic

Johan Malmros

Jenny Nilsson 

Catharina Widmark

Jeanette Winterling

Finansiering

Barncancerfonden

Nationella forskarskolan i vårdvetenskap

Radiumhemmets forskningsfonder

Stiftelsen Solstickan

Utvalda publikationer 

Online focus group discussion is a valid and feasible mode when investigating sensitive topics among young persons with a cancer experience. Wettergren L, Eriksson L, Nilsson J, Jervaeus A, Lampic C. JMIR Research Protocols 2016; 5(2):e86. 

Exploring childhood cancer survivors' views about sex and sexual experiences -findings from online focus group discussions.
Jervaeus A, Nilsson J, Eriksson L, Lampic C, Widmark C, Wettergren L
Eur J Oncol Nurs 2016 Feb;20():165-72

'Will I be able to have a baby?' Results from online focus group discussions with childhood cancer survivors in Sweden.
Nilsson J, Jervaeus A, Lampic C, Eriksson L, Widmark C, Armuand G, et al
Hum. Reprod. 2014 Dec;29(12):2704-11

Being young with a cancer experience. Health-related quality of life with special focus on independence and sexuality. Jervaeus A. 
Thesis for doctoral degree, Karolinska Institutet: May 2014.