Skip to main content

Senaste nytt - Sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi

I "Senaste nytt" vill vi belysa nyheter och intressanta framsteg kring den forskning vi bedriver på sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi.

2014

November: professor Agneta Nordberg, huvudsökande, får 33 miljoner kr i forskningsanslag från Stiftelsen för strategisk forskning.

Mars: Sektionen ingår, som en av fem enheter, i det nybildade centrum för Alzheimerforskning och 3 mars genomfördes ett gemensamt kickoff möte.

Februari: Sektionens nya namn är sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi.

2013

Tisdag 11/6-2013 kl 15.00: Seminars in Clinical Neuroscience

Dr. Paul Edison - "Neuroinflammation in Neurodegenerative Diseases".

Välkommen!

Seminarieschema VT 2013 (Pdf-fil, 114 Kb)

Halvtidskontroll Ruiqing Ni

Fredagen den 14/6 är det Ruiqing Ni´s halvtidskontroll - "Interactive Mechanism between Fibrillar Amyloid, Inflammatory Processes and Nicotinic Receptors in Alzheimer Disease".

Plats: Geriatriska laboratoriets konferensrum, plan 4, Novum.

Tid: 10.00

Halvtidskontroll flygblad (Pdf-fil, 78 Kb)

Publikation i Neurology

Prestia et al, Neurology 2013 (Pdf-fil, 507 Kb)
Editorial; Knopman, Neurology 2013 (Pdf-fil, 81 Kb)

Alzforum's Top 12 of 2012

I Alzheimer Forums sammanställning över 2012 års viktigaste framsteg inom Alzheimerforskningen belyser man vikten av att tidigt upptäcka inflammation i hjärnan. Man uppmärksammar en studie från Alzheimer Neurobiologi Center (Carter et al, 2012) där det rapporterades om en ökning av reaktiva astrocyter, visualiserade med hjälp av PET-liganden 11C-Deprenyl, hos patienter med mild kognitiv svikt. Dessa fynd visar att ansamling av astrocyter i hjärnan, som en indikation på pågående inflammation, kan vara av vikt i utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Alzheimer Forum: Alzforum's Top 12 of 2012
Carter et al, J nucl med 2012 (Pdf-fil, 707 Kb)

Utmärkelse för bästa muntliga presentation till doktorand Anna Lilja

Swedish Brain Power abstract book (endast på engelska)
Swedish Brain Power abstract book (endast på engelska) (Pdf-fil, 1 Mb)

En nyligen publicerad studie i vetenskapstidskriften Neurology presenterar viktiga fynd

I studien har man undersökt medlemmar av en familj som bär på den arktiska mutationen, vilken kan leda till en ärftlig form av Alzheimers sjukdom. Med hjälp av så kallad PiB-PET teknik har man mätt förekomsten av amyloida plack i hjärnan. Resultaten visar att bärare av den arktiska mutationen verkar sakna plack. Det styrker antagandet att det finns andra former av amyloid som också har betydelse för utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Publikation:

Michael Schöll, Anders Wall, Steinunn Thordardottir, Daniel Ferreira, Nenad Bogdanovic, Bengt Långström, Ove Almkvist, Caroline Graff & Agneta Nordberg

Low PiB PET retention in presence of pathologic CSF biomarkers in Arctic APP mutation carriers

Neurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology, online 13 June 2012, Doi:10.1212/WNL.0b013e31825fdf18

Artikel i Vetenskap & miljö, Sveriges radio P1
Intervju med Agneta Nordberg i Uppsala Nya Tidning
Intervju med Agneta Nordberg i Uppsala Nya Tidning (Pdf-fil, 802 Kb)