Sektionen för neurodegeneration

This page in English

Sjukdomar och skador i hjärna och ryggmärg, och utveckling av nya behandlingsmetoder i fältet mellan grundforskning och tillämpad forskning är vad vi främst ägnar oss åt i vår forskning. Huvudsakligen är forskningen experimentell-laborativ, men flera av sektionens forskare är också engagerade i kliniska forskningsprojekt.