Sektionen för fysioterapi vinnare av KI:s arbetsmiljöpris 2018

Publicerat 2018-05-03 15:28. Uppdaterat 2018-05-03 15:30
Prorektor Karin Dahlman-Wright talar vid prisutdelningen av årets arbetsmiljöpris som mottogs av sektionschef Maria Hagströmer, till höger.
Prorektor Karin Dahlman-Wright talar vid prisutdelningen av årets arbetsmiljöpris som mottogs av sektionschef Maria Hagströmer, till höger.

Maria Hagströmer, chef för sektionen för fysioterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), fick ta emot 2018 års arbetsmiljö- och hälsopris på KI, som delas ut för att uppmärksamma goda exempel inom arbetsmiljö.

Sektionen för fysioterapi och sektionschef Maria Hagströmer får priset för deras arbete med att skapa en arbetsmiljö och arbetssätt där fysisk aktivitet och hälsa är en del av det dagliga arbetet.

KI:s arbetsmiljö – och hälsopris instiftades 2014. Priset delas ut för uppmärksamma goda exempel samt stimulera till utveckling inom arbetsmiljö- och hälsoarbetet på KI. Priset består av ett diplom samt 30 000 kr till det fortsatta arbetsmiljöarbetet i sektionen.

Motivering från Arbetsmiljönämnden:

Sektionschef Maria Hagströmer, tillsammans med sina medarbetare på sektionen for fysioterapi (på NVS), ser till att arbetsmiljö- och hälsoarbetet naturligt vävs in i den ordinarie verksamheten. De har skapat arbetssätt som gör att de får både fysisk aktivitet (t.ex. "Walk & talk" för medarbetarsamtal 1, arbetsplatsträffar som innehåller rörelseaktiviteter) samt möjlighet att i interna seminarier delge varandra och inhämta synpunkter kring sina arbetsområden (t.ex. pågående forskningsprojekt). I nomineringen ges fler exempel som uppfyller de fyra kriterierna för priset.

Länkar

Arbetsmiljö