Sektion övergår till forskargrupp

Publicerat 2019-01-08 10:54. Uppdaterat 2019-01-08 10:54

Sektionen för socialt arbete vid NVS har upphört som sektion vid årsskiftet, då verksamhetens omfattning är för liten för att motsvara en sektion.

Verksamheten kommer istället att fortsättningsvis bedrivas i den nybildade ”Forskargruppen för socialt arbete” under sektionen för allmänmedicin och primärvård. Forskargruppsledare är Kerstin Fugl-Meyer, adjungerad professor. Detta betyder att NVS nu har sju sektioner från och med den 1 januari 2019.

Socialt arbete