Skip to main content

Pedagogiska akademins nya ledamöter berättar om studentcentrerat lärande

Karolinska Institutets (KI) utbildningskongress den 17 mars 2016 fokuserar på studentcentrerat lärande. Inför kongressen har de två av nya ledamöterna i KI:s pedagogiska akademi, samtliga vid sektionen för arbetsterapi, intervjuats om sitt arbete och olika aspekter av ett studentcentrerat lärande.

De nya medlemmarna i KI:s pedagogiska akademi är Anna Carin Wahlberg, Eric Asaba, Helena Salminen, Malin Nygren-Bonnier och Sofia Vikström. Läs mer om ledamöterna i en nyhetsartikel här.

Utbildningskongressen 2016 hålls helt på engelska och äger rum i Aula Medica. Det är styrelsen för utbildning som bjuder in med syfte att skapa möjlighet för lärare att nätverka och diskutera olika aspekter av studentcentrerat lärande.

Läs mer om kongressen här.

Se intervjuerna med pedagogiska akademins nya ledamöter, Eric Asaba och Sofia Vikström!

Eric Asaba, som intervjuas om ”The Contempory Classroom” (på engelska)

[embed]<iframe width="624" height="351" src="https://www.youtube.com/embed/TQSQFcEBdIw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/embed]

Sofia Vikström, som intervjuas om ”Critical Reflection” (på engelska)

[embed]<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qwSV6Gi4Yno" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/embed]

Se andra intervjuer om "Studenter som katalysatorer i utvecklingsprocesser", "Undervisning i geografiskt utspridda lärandemiljöer” och ”Critical Reflection” här.