Översättning och anpassning av PRO-CTCAE för att mäta symtom i kliniska prövningar

This page in English

Övergripande syfte

Inom ramen för projektet översätter vi ett Amerikanskt instrument för att mäta symtom vid kliniska prövningar: Patient-Reported Outcomes version of the Common Terminology Criteria for Adverse Events (PRO-CTCAE). Instrumentet som är utvecklat vid National Cancer Institute i USA för att mäta symtom som bäst bedöms av patienten själv. PRO-CTCAE översätts till svenska språket och anpassas för att vara användbart för patienter med olika cancerdiagnoser och bakgrund i Sverige.

Projektbeskrivning 

De ursprungliga 124 frågorna översätts till svenska med framåt och tillbakaöversättningsteknik (s.k. forward and backward translation). Ett stort antal individuella intervjuer genomförs med personer som har cancer (olika diagnoser) för att bedöma om frågorna är begripliga och täckande. 

Projektledare

Lena Wettergren

Sandra A Mitchell 

Medarbetare 

Birgitta Johansson 

Lena Ring 

Utvalda publikationer

Development of the National Cancer Institute's patient-reported outcomes version of the common terminology criteria for adverse events (PRO-CTCAE).
Basch E, Reeve B, Mitchell S, Clauser S, Minasian L, Dueck A, et al
J. Natl. Cancer Inst. 2014 Sep;106(9):