Skip to main content

NVS:s internationella grupp

NVS har en internationell grupp, vars uppdrag är att arbeta med det globala perspektivet och internationella nätverk, för att underlätta utbyten för studenter inom grundutbildningen. Gruppen har delegationsordning från Utbildningsnämnden (UN) och representanterna är utsedda av programmen.

Gruppen arbetar strategiskt och inväntar nu "Strategi 2030" för att där kunna plocka ut det globala universitetet ur det strategiska vägvalet.

Susanne Guidetti är ordförande i gruppen. Hon är även med i KI:s referensgrupp för internationella frågor.

Ledamöter

Ordförande och internationell koordinator

Lektor

Susanne Guidetti

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Susanne.Guidetti@ki.se

Internationell koordinator för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

Adjunkt

Gunilla Lilja

Telefon: 83808
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Gunilla.Lilja@ki.se

Internationell koordinator för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

Adjunkt

Eva Doukkali

Telefon: 08-524 836 08
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Eva.Doukkali@ki.se

Adjunkt

Marie Halvorsen

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: marie.halvorsen@ki.se

Internationell representant

Adjunkt

Aileen Bergström

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: aileen.bergstrom@ki.se

Studentrepresentant

Eva Lindewall

Adjungerade

Handläggare

Karen Gustafsson

Telefon: 08-524 880 61
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: karen.gustafsson@ki.se

Internationell koordinator

Kristina Jesinkey

Telefon: 08-524 865 21
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Kristina.Jesinkey@ki.se

Handläggare

Handläggare

Anette Stålbalk

Telefon: 08-524 864 82
Enhet: Utbildningskansliet
E-post: Anette.Stalbalk@ki.se