NVS:s internationella grupp

NVS har en internationell grupp, med uppdrag att arbeta med det globala perspektivet och internationella nätverk, för att underlätta utbyten för studenter inom grundutbildningen. Gruppen har delegationsordning från Utbildningsnämnden (UN) och representanterna är utsedda av programmen.

Ledamöter

Ordförande och internationell koordinator

Susanne Guidetti

Professor/arbetsterapeut

Internationella koordinatorer för utbildningsprogrammen

Gunilla Lilja

Adjunkt
83808

Marie Halvorsen

Assisterande lektor

Internationell representant

Studentrepresentant

Eva Lindewall

Adjungerande

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator

Handläggare

Anette Stålbalk

Handläggare