Skip to main content

NVS Forskningsområde - Vårdvetenskap

Vård som fenomen vilar på såväl human-, natur-, samhällsvetenskaplig- som teknologisk kunskap, d.v.s. vård utgör ett naturligt tvärvetenskapligt ämnesområde. Vårdvetenskap definieras därför i detta sammanhang som ett tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt forskningsområde.

Forskningsprojekt

Exempel på forskningsprojekt vid institutionen

  • Faktorer som kan bidra till rehabilitering, hälsa och välbefinnande i vardagslivet
  • Multisjuklighet
  • Människans upplevelse och reaktioner i sin livssituation
  • Rörelseförmåga vid olika funktionsnedsättningar
  • Samspelet socialt och medicinskt arbete
  • Åldrandet

Alla pågående forskningsprojekt inom vårdvetenskap presenteras vidare under respektive sektions hemsida.

Sektionen för Aging Research Center (ARC)

Sektionen för arbetsterapi

Sektionen för allmänmedicin

Sektionen för omvårdnad

Sektionen för fysioterapi

Uppdrag från KI

NVS har påtagit sig KI's uppdrag att akademisera och kompetensutveckla primärvården i regionen, den vårdform där ökade krav på tillgänglighet bäst kan möta medborgarnas primära vårdbehov.

Sektionen för allmänmedicin och Centrum för allmänmedicin