Skip to main content

Nina Brodin utvald till EULAR/ACR Exchange Program

Nina Brodin, med. dr. vid Sektionen för fysioterapi, har som enda representant för hälsoprofessionerna valts ut i europeisk konkurrens att delta i ett utbyte mellan European League Against Rheumatism (EULAR) och American College of Rheumatology (ACR).

Nina Brodin

Utbytet innebär att en grupp om 10 unga lovande europeiska forskare inom reumatologi får stipendium för att delta i ACR kongressen i Washington i november, där Nina dessutom fått sitt abstract Effectiveness of a Six-Week Hand Osteoarthritis Program in a Primary Care Setting (Brodin N, Bjurehed L, Björk M) utvalt för muntlig presentation.

De unga forskarna får också delta i ett specialutformat sidoprogram med besök på National Institute of Health (NIH) och träffa forskargruppsledare inom olika områden, samt genomföra presentationer av den egna forskningen för feedback från kollegor och seniora forskare.