Skip to main content

NFV's Doktorand- och handledardagar

Doktorand- och handledardagar är för alla doktorander, handledare och styrgruppsledamöter i forskarskolan. Varje vår anordnar forskarskolan doktorand- & handledardagar som internat, som brukar pågå från lunch dag 1 t.o.m. lunch dag 2.

Forskarskolan bekostar kost och logi för samtliga doktorander och en handledare per doktorand samt ledamöter i forskarskolans styrgrupp.

Program från tidigare D & H-dagar

Program 6-7 april 2016. Teman var att ge och ta emot feedback samt vägen vidare efter disputation.

Program 22-23 april 2015. Temat var innovativ vårdforskning.

Program 9-10 april 2014. Temat var akademiskt ledarskap, teamarbete och postdoc.

Program 16-17 april 2013. Temat var anslagsansökningar.

Program 17-18 april 2012. Temat var innovationer.