Skip to main content

NFV Internationalisering

Doktoranderna inom forskarskolan uppmanas att förlägga en tid av sina doktorandstudier hos framstående forskargrupper utomlands. Syftet är att öka förutsättningarna för ett ökat inflöde av idéer och nya möjligheter till samverkan mellan doktorander och forskare samt tillgång till enskilda unika projekt, material och metoder vilket i sin förlängning förväntas främja såväl kunskapsutveckling globalt som nätverksbyggen av elitkaraktär.

För att medverka till att stimulera utlandsvistelser kommer forskarskolan årligen erbjuda ekonomiskt stöd för omkostnader i samband med utlandsvistelse att söka i konkurrens av forskarskolans doktorander. För denna verksamhet kommer en särskild bedömningsgrupp att tillsättas med uppgift att granska och prioritera ansökningarna.

Utlysning av medel för resor utomlands

Medlen som utlyses för forskarskolans doktorander är avsedda för finansiering av vistelse och resa som avslutas senast 30 juni 2016.

Ansökningsperioden är t.o.m. den 31 oktober 2015.

Instruktioner till ansökan

Ansökningsblankett