Nationella forskarskolan i vård och omsorg - NFVO

This page in English

Forskarskolan var ett samarbete mellan sex lärosäten där Karolinska Institutet var värduniversitet. Syftet med forskarskolan var att utveckla en vetenskaplig verksamhet med hög kvalitet inom kunskapsområdet vård och omsorg. 

Sista antagningen av doktorander gjordes hösten 2008. Sedan 2009 är NFVO under utfasning, till förmån för Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV). För mer information hänvisas till FiV:s hemsida.

Doktorander & Projekt

Till presentation av doktorander och titel på forskningsprojekt (pdf-fil).

Avhandlingar & Publikationer

Lista över avhandlingar som har färdigställts inom verksamheten

Lista över samtliga publikationer som har producerats inom NFVO och FiV.

Kontaktuppgifter

Professor, senior

Lena Von Koch

Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Om NFVO

Nationella forskarskolan i vård och omsorg (Health Care Sciences Postgraduate School) utgår från regeringens forskningsproposition som antogs hösten 2000.

Inrättandet av en särskild forskarskola i vård och omsorg innebar att regeringen ansåg det väsentligt att stödja kunskapsutvecklingen inom vård och omsorg och forskarutbildningen inom de till området hörande disciplinerna, varav flertalet är unga i forskningssammanhang. De centrala delarna i forskarskolan är dels ett obligatoriskt program för utbildning på forskarnivå i vård och omsorg, dels ett forskningsprojekt. För forskarstuderande erbjöd Nationella forskarskolan i vård och omsorg en säker väg in i forskningen kring hälsa, livskvalité samt vård och omsorg. Den som antagits som doktorand fick fyra års finansierad utbildning på forskarnivå.

Forskarskolan bygger på samverkan mellan flera lärosäten och olika forskarutbildningsämnen inom vård och omsorgsforskning. Genom att förlägga forskarskolan till ett värduniversitet betonas vikten av att skapa en kritisk massa. Genom samarbetet med andra högskolor betonas vikten av att stödja forskarutbildning och forskningsutveckling även vid mindre universitet och högskolor med och utan examensrätt. Det långsiktiga målet var att genom ett brett samarbete ta tillvara handledarresurser och det specifika i de olika forskarmiljöerna och därmed stimulera forskningsutvecklingen.

Högskoleverkets rapporter: HSVs utvärdering av 16 nationella forskarskolor.

Styrdokument och protokoll

18 april 2012

19 oktober 2011

6 april 2011

30 november 2010

2 juni 2010 

19 november 2009

22 april 2009

9 december 2008

9 oktober 2008

27 augusti 2008

29 maj 2008

2 april 2008

Karolinska Institutets regel- och styrdokument gällande forskarutbildning

Läs mer om Regler för forskarutbildning vid Karolinska Institutet/Allmän studieplan för forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap 
Läs mer om Styrdokument på Karolinska Institutets hemsida

ForskarskolaOmvårdnadVårdvetenskap