Skip to main content

Medarbetare vid sektionen för arbetsterapi

Gerd Andersson Svidén Universitetslektor
Anna Anåker Forskarstuderande
Eric Asaba Unversitetslektor/Docent/sektionschef
Jessica Asplund Utbildningsadministratör (ledig)
Lisa Bergmark Forskarstuderande
Aileen Bergström Universitetsadjunkt
Beatrice Bonnier Universitetsadjunkt, adj
Lena Borell Professor
Anna Brorsson Universitetsadjunkt
Cecilia Bråkenhielm Olsson Anknuten (forskningsassistent)
Gunilla Cröde Widsell Universitetsadjunkt, adj
Hien Ekeroth Utbildningsadministratör
Marie Elf Anknuten
Anette Erikson Anknuten
Christina Eriksson Forskningsadministratör
Gunilla Eriksson Anknuten
Mandana Fallah Pour Universitetsadjunkt
Helene Fitinghoff Forskarstuderande
Susanne Guidetti Universitetslektor
Martha Gustavsson Forskarstuderande
Annicka Hedman Postdoc/Universitetsadjunkt
Carina Hortans Universitetsadjunkt, adj
Mehrnoosh Javadi Universitetsadjunkt, adj
Erika Johansson Universitetsadjunkt/VFU samordnare
Karin Johansson Universitetsadjunkt
Ulla Johansson Anknuten
Hans Jonsson Universitetslektor/Docent
Staffan Josephsson Professor
Julius Kamwesiga Tunga Forskarstuderande
Anders Kottorp Universitetslektor/Docent
Caroline Källmin Universitetsadjunkt, adj
Mark Luborsky Anknuten
Camilla Malinowsky Postdoc/Universitetsadjunkt
Margarita Mondaca Forskarstuderande
Emelie Mälstam Anknuten
Ingeborg Nilsson Anknuten
Sanna Nordin Assistent m utbildningsbidrag
Louise Nygård Professor
Monica Pantzar Forskningsassistent
Ann-Helen Patomella Universitetslektor/Stf sektionschef/Utbildningsansvarig
Elin Pettersson Doktorand
Maria Ranner (f.d. Mattsson) Doktorand
Lena Rosenberg Universitetsadjunkt
Charlotta Ryd Forskarstuderande
Linda Sandberg Doktorand
Halla Sigurdardóttir Sektionsadministratör
Annika Sköld Universitetsadjunkt
Kerstin Tham Professor (tjänstledig)
Malin Tistad Anknuten
Brittmari Uppgard Forskningsassistent
Sofia Vikström Universitetslektor/Programdirektor
Lena Von Koch Professor
Tina Helle Anknuten
Annika Öst Nilsson Forskarstuderande