NyheterForskning

Maria Ankarcrona professor i experimentell neurogeriatrik!

Publicerat 2018-06-16 07:33. Uppdaterat 2018-06-16 15:43This page in English
Maria Ankarcrona utsedd professor

Grattis Maria Ankarcrona - ny professor vid NVS!

Maria Ankarcrona, sektionschef vid sektionen för neurogeriatrik, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), har utsetts till professor i experimentell neurogeriatrik.

Förstår folk vad du gör om jag säger att du är professor i experimentell neurogeriatrik?

Nja, kanske inte om man säger det så, men vad vi gör är att vi forskar på cellulära mekanismer bakom neurodegenerativa sjukdomar främst Alzheimers sjukdom.

Min forskning fokuserar på mitokondriefunktion i Alzheimers sjukdom med det långsiktiga målet att identifiera nya läkemedelskandidater - idag finns ju inga mediciner mot Alzheimer. (Mitokondrier är cellernas ”kraftverk” som omvandlar näring och syre till energi som cellerna använder. Mitokondrierna kontrollerar också t ex calciumbalans och  celldöd).

För att nå det målet måste vi förstå varför nervceller dör vid Alzheimers sjukdom. Hos patienter med Alzheimers sjukdom ansamlas amyloida plack i hjärnan , och man har hållit på ganska länge med att försöka förstå mekanismerna bakom det. Vi vänder på nya stenar. Nu tittar vi även på hur mitokondrier samspelar med andra delar i cellen, och hur det samspelet är stört vid Alzheimers sjukdom.

Hur kommer det sig att du började forska inom området?

Som doktorand forskade jag på apoptos (programmerad celldöd). När jag disputerat ville jag forska mot en sjukdom och då blev det Alzheimers sjukdom (där orsaken är kopplad till celldöd) hos Bengt Winblad, en av de mest framstående forskarna på området.

Vad gör du när du inte forskar?

Jag har familj och barn - att bara få ihop det! Är en del i sommarstugan, joggar ibland. Det känns jättebra att - framförallt som kvinna - kunna visa att det faktiskt går att bli professor också! Man får kämpa på bra, men det gäller också att ha bra medarbetare som driver åt samma håll, annars skulle det inte fungera.

Länkar

Neurodegenerativa sjukdomarProfessor