Skip to main content

Magister- och masterutbildning

Magister- och masterutbildning på avancerad nivå är en del av den nya högskoleutbildningen inom Europa. I Sverige finns en ettårig magisterutbildning och en tvåårig masterutbildning. Det här är en gemensam vidareutbildning för olika yrkesgrupper för att höja den akademiska kompetensen och ge behörighet till forskarutbildning.

Institutionen NVS ansvarar för utbildningen i klinisk medicinsk vetenskap samt ett delmoment i biomedicin.

Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Programmet vänder sig till dig som är verksam inom hälso- och sjukvård. Utbildningen är tvärprofessionell och ger en vetenskaplig och ämnesmässig fördjupning inom såväl ditt eget som andra professioners kunskapsområden.

Till KI:s sida om magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap.