Linda Björkhem-Bergman får anslag från Cancerfonden

Publicerat 2018-12-07 17:13. Uppdaterat 2018-12-07 17:15

Linda Björkhem-Bergman, vid sektionen för Klinisk geriatrik, NVS, har beviljats forskningsanslag från Cancerfonden för sitt forskningsprojekt "Att få leva tills man dör – Faktorer som påverkar symptombörda, livskvalitet och överlevnadstid hos Cancerpatienter i Palliativt skede. Fokus på vitamin D och immunförsvaret".

Totalt rör det sig om tre miljoner kronor fördelade på en tre årsperiod 2019-2012.