Lena Rosenberg intervjuad i Expressen om sin forskning om äldreboenden att trivas i

Publicerat 2018-11-26 17:24. Uppdaterat 2018-11-26 17:24

Så ska äldre trivas på framtidens boenden