Skip to main content

Legitimation för kuratorer dröjer

Legitimation för kuratorer i vården bör införas enligt socialstyrelsens utredning, som överlämnades till socialdepartementet i slutet av april 2014.

Målet är ökad patientsäkerhet eftersom kuratorer har behandlingsansvar för patienter samt skriver remisser, intyg och utlåtanden. Socialstyrelsens bedömning är också att en legitimation för kuratorer kan bidra till att ge det sociala och psykosociala arbetet i hälso- och sjukvården mer utrymme.

"Vi vill säkra att patientens situation uppmärksammas och behandlas i sin helhet, så att sociala problem inte får medicinska förklaringar", säger Socialstyrelsens utredare Monica Norrman.

Läs mer här

Sektionen för socialt arbete är beredd att erbjuda legitimationsgrundande utbildning (30 hp) enligt Socialstyrelsens förslag. Detta följer i stor utsträckning innehåll och omfattning av de kurser som sektionen redan ger på avancerad nivå. Flera av sektionens medarbetare har även medverkat i det läromedel som föreslås: Lalos, Blom, Morén & Olsson (red). Socialt arbete i hälso- och sjukvård. Natur & Kultur 2014.