Skip to main content

Länkar Integrativ vård

Division of International Health - IHCAR

Kliniska prövningar - regler, riktlinger och information

Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer, CODEX regler och riktlinjer för forskning
The Consort Statement, Research tool
Forskningsetisk prövning
Pm med rutiner och blankett för anmälan av personregister
World medical association declaration of Helsinki. Ethical principles for Medical Research Involving Human Subjects
Clinical Trials Center

Internationella länkar

NIH, Center for complementary and alternative medicine (US)
Integrative Medicine Service at Sloan-Kettering Cancer Center (US)
The Rosenthal Center for Complementary and Alternative Medicine (US)
Harvard Medical School, Division of Research and Education in Complementary and Integrative Therapies (US)
University of Arizona, Program for Integrative Medicine (US)
Nasjonalt Forskningssenter innen komplementaer og alternativmedisin (NAFKAM)

Nationella länkar

Hälsokostrådet
Svensk läkarförening för komplementär medicin
Hälsofrämjandet, konsumentförening för friskvård m.m.
Läkemedelsverket, information om naturläkemedel, homeopatika och antroposofiska medel

Övriga länkar

Axelsons Gymnastiska Institut
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Svenska Naprapatförbundet
Svenska Osteopatförbundet
Kiropraktiska Föreningen i Sverige
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
Taktipro
Dokumentärfilm om integrativ medicin