Skip to main content

Kommande Disputationer och Halvtidskontroller

Disputationer

Halvtidskontroller

2016-09-07 kl. 10.00 halvtidskontroll Anna Anåker (HK14)

Titel: Stroke care units: evaluating the design quality and its impact on care and rehabilitation, safety and patients’ health
Plats:sal 306, Alfred Nobels Allé 23, Huddinge

2016-09-30 kl. 12.30 halvtidskontroll Martha Gustavsson (HK14)

Titel Participation in everyday life. Developing and evaluating a global model for a perso- centered ICT based intervention
Plats:Alfred Nobels 23 Huddinge

2016-10-27 kl 11.00 halvtidskontroll Henrik Pettersson (HK14)

Titel:Fysisk funktion, fysisk aktivitet och träning samt hälsorelaterad livskvalitet vid systemisk skleros
Plats: Reumatologklinikens bibliotek på D2:01 i Karolinska Universitetssjukhuset Solna

2016-11-18 kl 13.00 halvtidskontroll Annika Öst-Nilsson (HK14)

Titel: Person-centered rehabilitation for return to work after stroke
Plats: Alfred Nobels Allé 23 Huddinge

2016-11-24 halvtidskontroll Susanne Åhlund (HK14