Skip to main content

KI-ADRC Om Alzheimers

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demensformen i vår allt mer ålderstigna befolkning. Omkring 1% drabbas av Alzheimers vid 65 års ålder och närmare 20% vid 85 års ålder.

Sjukdomen påverkar minnet och andra mentala förmågor, men kan även leda till ytterligare problematik såsom förvirring, humörsvängningar och svårigheter att orientera sig i tid och rum.

De senare stadierna av Alzheimers sjukdom medför även en försämring av såväl talförmågan som de spatiala och motoriska färdigheterna. Hög ålder och genetisk bakgrund har hittills identifierats som riskfaktorer för Alzheimers sjukdom. Andra möjligen bidragande faktorer är kvinnlig könstillhörighet, låg utbildningsnivå, högt blodtryck och skallskador.

I dagsläget finns det inga diagnostiska markörer för Alzheimers. Den kliniska diagnosen grundar sig på en kombination av ett flertal undersökningar, vilka innefattar en fysisk undersökning, neuropsykologiska tester och utvärdering av patientens medicinska historia. För närvarande finns det varken förebyggande eller läkande behandling att tillgå, däremot finns det ett antal läkemedel som kan verka symptomlindrande.