Föreläsningar och seminarier

Workshopserie: Muntligt framförande och presentationsteknik

2014-10-1613:00 till 2014-11-1017:00 Retzius väg 13 a-b, hus 75Campus Solna

Programmet för utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap inbjuder till en workshop omfattande tre träffar med fokus på att skapa engagerande framföranden och kärnfulla presentationer.

Områden vi arbetar med är muntligt berättande, att fånga åhörarnas intresse, att tala utan manuskript, att prioritera och strukturera innehåll, att skapa en story av torra fakta, samt att besvara knepiga frågor.
Utöver de rena övningarna får deltagarna arbeta med eget vetenskapligt material inför en presentation.

Workshopledare kommar att vara Aleksandar Djordjevic, som har tidigare arbetat som skådespelare och som projektledare med att inspirera lärare och ungdomar till eget engagemang i miljöfrågor, samt drivit verksamheter där unga kan nå ut med sin berättelse i etablerade media. Sedan dess har Aleksandar studerat till psykolog och arbetat med forskning vid Karolinska Institutet. I dagsläget arbetar han som leg. psykolog och håller även workshops och föreläsningar kring presentationsteknik och att hantera stress och talängslan. På fritiden är han engagerad i muntligt berättande, framförallt av berättelser från överlevande av Förintelsen

Datum är: 16 Okt kl.13-17, 6 Nov kl.13-17 och 10 Nov kl.13-17, 2014. Information om exakt lokal  kommer att emailas till deltagarna.

Språk: engelska. Just nu är det fullt på workshopen, vid eventuella avbokningar ges möjlighet att delta. Kontakta Anna.Sillen@ki.se

Citat från deltagare hösten 2013:

"Bra med så mkt praktisk träning. Även mycket engagerad och uppmuntrande kursledare."
"Det kändes tryggt att öva tillsammans i mindre grupper, samtidigt som det också öppnade för inspirerande dialog och utbyte av erfarenheter i direktkontakten. Även värdefullt ställas inför situationen att på kort tid reflektera och fantisera fram exempel, som sedan kommunicerades i relation till varandra. Det bjöd in till att bli medveten om och frigöra sig från inarbetade strukturer, och i stället få en ökad känsla för olika vägar i berättandets tecken. Viktigt bl.a. för trovärdigheten i sammanhanget och möjligheten att bidra till åhörarnas förståelse för ett komplext ämne."
"Jag fick även möjlighet att prova kunskaperna från workshopen i en posterpresentation på mitt lärosäte och upplever att de var en stor hjälp för mig i mötet med åhörarna i det sammanhanget

"Mycket praktiska övningar i trygg miljö"
"Upplägget var mycket pedagogiskt med en bra blandning av övningar och teori. Gillade att utgångspunkten var berättelser och hur komponenter av en bra berättelser går att översätta till vetenskapliga presentationer. Klimatet var tillåtande och det var nyttigt att göra spontana presentationer/berättelser i små grupper."