Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Social sustainability – a moral theory perspective

2014-04-2316:30 till 17:15 FORUM, Norra stationsgatan 69, plan 6Annan

Docent Barbro Fröding KTH och Dr Walter Osika CSS/KI

Startar klockan 16.35.

CSS – Seminarieserie Vt 2014
Center for Social Sustainability,
KI, NVS, Inst för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Contact person: Annele Claeson