Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Adiposity as a cause of disease: a Mendelian randomization approach

2014-03-2011:00 till 12:00 konferensrummet, Aging Research Center, plan 8, Gävlegatan 16AnnanSektionen för Aging Research Center (ARC)

Sara Hägg, PhD

Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, KI

Stroke